Koncernen har via dotterbolaget Smidesmästaren Fastigheter AB förvärvat fastigheten Domherren 21 i Karlskoga med adress Kungsvägen 35.

Huset har en lång historia i Karlskoga och har bland annat inhyst Nordea bank. En stor ombyggnad ska genomföras och förväntas vara klar till sommaren 2022.

Anders Persson

Rulla till toppen