LÅNG SMIDESTRADITION

Familjens smide som tradition går att spåra fem generationer bakåt i tiden. Min farfars farfar, Per Andersson, föddes 1841 i Norrbyås utanför Örebro och var verksam som smed. Han tog sitt mästarbrev 1869, och därifrån räknar vi vår tradition som smidesföretagare. Troligen har smidesyrket även funnits i tidigare generationer, enligt familjeberättelser kommer släkten på Per Anderssons sida från valloner som invandrade för att arbeta som smeder.

Per Andersson flyttade till Matildelund, Ekeby i Kumla och fick flera barn. En av sönerna, Levi Persson, således min farfars far, blev i sin tur smed. I Kumla Julblad omnämns Levi Persson som tillverkare av halmpressar och torvströrivare till ortens lantbrukare år 1906. En knapp kilometer från platsen där familjen bodde i slutet av 1800-talet ligger idag koncernens första self-storage-anläggning.

Höger: Smeden och blivande verkstadsägaren Levi Persson omnämns i lokalpressen som tillverkare av halmpressar och andra maskiner till ortens lantbrukare.

Nedan: Syskonen Persson; Gustaf Levi, Karl Emanuel, Johan Alfred, Per Emil, Lovisa Matilda och Emma Maria. I mitten modern Sofia Matilda.

En stor del av familjen Persson samlad i Väse.

Familjen Persson samlad i Degerfors, på bilden syns målningen av anfäderna Per Andersson och Levi Persson. Tavlan hänger idag på koncernens huvudkontor.

Rulla till toppen