DEN INNOVATIVE SMIDESMÄSTAREN

Gunnar Persson blev år 1950 den nästa generations mästare i smide. Det var han som utvecklade företaget enligt den affärsidé som Proplate lever efter idag.

Hans idé var ett ”Steel Service Center”, det vill säga en extern leverantör av tjänster inom plåtbearbetning, som kom att ersätta många av de plåtverkstäder som dittills funnits ute hos användarna av grovplåt. Något sådant fanns inte när innovatören Gunnar Persson startade denna verksamhet på 1950-talet.

FRÅN ENSTYCKSTILLVERKNING TILL SERIEPRODUKTION

Under 50-talet togs ett stort steg mot den moderna verksamhet vi ser idag. Den lilla smedjan utvecklades till en verkstad med för tiden moderna maskiner och avancerade operationer. På bilderna demonstrerar Gunnar Persson smidesverksamhet både på gammeldags och för tiden modernt vis.

SMIDESBOLAGETS PRODUKTER UNDER 50- OCH 60-TALET

Lyftanordningar för tunga lyft och tippbara traktorkärror fanns i Smidesbolagets utbud.
På bilderna demonstreras de av Gunnar Persson.

I företaget arbetade mestadels släktingar i familjen Persson. Här på bild framför den lilla verkstaden i Degerfors, tillsammans med sina respektive familjer.

Entreprenörsanda och okonventionella lösningar har alltid varit ett kännetecken för familjeföretaget. När Gunnar Persson inte fick finansiering att bygga en industrifastighet så placerades maskinerna helt enkelt utomhus.

Bockning av plåt 1973. På bilden syns Per Persson,
bror till Anders Persson, med ryggen mot kameran.
På andra sidan plåten står Roger Andersen, make till
en av Anders mostrar.

Rulla till toppen