KUNDORIENTERAD ETABLERING

Under denna tid var det vanligt att smeder flyttade runt för att utföra smidesarbete där det behövdes. När efterfrågan i en region blev mättad fick man flytta på sig dit behov för smidesarbete fanns.

Som 23-åring bosatte sig Levi i Bottesbol utanför Degerfors, där han drev bysmedjan. 1917 gick flytten vidare till Hedetången, Väse, där Gunnar Persson föddes 1923. 1927 gick flytten till Degerfors där Levi grundade Smidesbolaget.

MÄSTARBREV

Under Per Anderssons levnadstid reglerades hantverksyrkena av skråväsendet, ett organisationssystem för hantverkare. Inom varje skrå bestämdes de interna förhållanden som gällde för dem som tillhörde skrået, och inom skrået kunde tillverkningsmetoder, pris, kvalitet, råvaror med mera kontrolleras. Före 1864, då skråväsendet helt avreglerades och näringsfrihetsordningen genomfördes, fick alltså endast de som tillhörde ett skrå utöva ett hantverk professionellt. För att få starta en verkstad krävdes att man var myndig, konfirmerad och mästare av sitt hantverk. 

Mästarbrevet anses fortfarande vara det högsta beviset på yrkesskicklighet inom ett hantverksyrke, och för att erhålla mästarbrevet krävs stort yrkeskunnande, erfarenhet och pålitlighet som hantverksföretagare.

1943 tog Levi sitt mästarbrev som smed. Vid det här laget hade traditionen som smidesfamilj följt tidens tecken och utvecklats till en mer industrialiserad verksamhet med verkstad – Smidesbolaget.

Smidesbolaget påverkades och präglades av de två världskrig som rasade under Levis livstid. Bland annat byggde han om bilar så att de skulle kunna gå på alternativt bränsle – gengas. I övrigt var bilflak och släpvagnar populära produkter hos Smidesbolaget.

Rulla till toppen