EN UNG ENTREPRENÖR

Anders Persson tog 1973, som 16-åring, över ansvaret för sin fars bolag efter att hans mamma avlidit. Då var anläggningen en verkstad med ett fåtal anställda.

Tidigt insåg Anders vilken potential som låg i det koncept hans far uppfunnit. Han utvecklade företaget snabbt. Närheten till plåttillverkaren Avesta Sheffield (Degerfors Järnverk) bäddade för en effektiv vidareförädling av plåten.

EUROPAS STÖRSTA GRADSAX

1982 invigs Europas största gradsax på Smidesbolaget i Degerfors. För första gången kan man i Europa klippa plåtremsor som är upp till 35 millimeter tjocka och 6,6 meter långa. Det hela var en djärv satsning – investeringen på sex miljoner kronor var dubbelt så stor som årsomsättningen 1981. I dagens penningvärde motsvarar det ungefär 16,5 miljoner kronor. 

På bilden syns Anders Persson med den vid tidpunkten elva man stora personalstyrkan. 1988 erhöll han Möckelnregionens företagspris.

PANAMAKANALEN TUR OCH RETUR

Familjeföretagandet medför möjlighet till snabba beslut. Är man övertygad kan beslut tas och verkställas omedelbart.
Ett exempel på detta är när Smidesbolaget i Degerfors erbjöds en ny stor kantpress då den ursprunglige kunden inte kunde betala tillverkaren. Maskinen, som var helt ny, hade tillverkats i Skellefteå i Sverige.

Saken var den att maskinen i princip nått fram till ursprungskunden – den stod i hamnen i Vancouver, Kanada, på andra sidan jordklotet. Köpbeslutet fattades på en timme, och kantpressen skeppades tillbaka till Sverige och levererades till Degerfors. Maskinen har sedan dess tjänat verksamheten väl.

IT-BOLAG PÅ 80-TALET

Intresset för ny teknik ledde till att Anders Persson tidigt började intressera sig för IT. Redan i början av 80-talet startade han IT-bolaget Josefson & Persson Programvaru AB tillsammans med Margaretha Josefson.

IT-KONSULTER MED ENA BENET I INDUSTRIN

Proplate IT grundas i början av 2000-talet och utvecklas snabbt till 25 medarbetare på tre orter. Det unika med Proplate IT var den stora erfarenheten av industriverksamhet. Företaget erbjöd kvalificerade IT-tjänster till kunder inom industrin under devisen ”Vi är IT-konsulter med ena benet i industrin”. 2008 förvärvas Proplate IT av Ångpanneföreningen ÅF.

Proplate IT ligger till grund för den logotyp som Proplate idag använder och som består av datorernas grundelement, en etta och nolla, som tillsammans bildar ett P.

Rulla till toppen