Stipendiat

Matilda Jonsson

2021 tilldelades Matilda ”Smidesmästarens stipendium” och har sedan dess haft fortsatta framgångar.

Lisa Pettersson

Lorem ipsum