apaab.com

Nyheter

Home »  Nyheter

2015-07-31 Steellab har ny ägare
A Persson Affärsutveckling AB har per 2015-07-31 sålt dotterbolaget Steel Lab Degerfors AB. Ny ägare är Tony Blomström, en lokal entreprenör i plåtbranschen med verksamhet såsom svetsning montage, med mera i Karlskoga. Tony kompletterar nu sin verksamhet med vattenskärning.

Verksamheten i Steellab kommer att vara kvar i sina lokaler vid Bofors industriområde. Likaså kommer Martin Bergfelt att fortsätta sin anställning i bolaget.

Så ur kundperspektiv fortsätter verksamheten med utökad service!

Karlskoga 2015-07-31

Anders Persson
070-416 79 50
anders.persson@apaab.com

Martin Bergfelt
073-666 77 84
martin.bergfelt@steellab.se

Tony Blomström
070-606 03 48
tony@bsiab.se